Waarom delen we online en wat werkt?

Weleens nagedacht over waarom mensen iets delen online? Gewoon omdat ze het kwijt willen misschien? Of om gezien te worden, steun te ontvangen of kennis te vergaren? Mensen doen mee met social media als ze denken dat het hen iets oplevert. Denk aan:

 • Macht
 • Erkenning
 • Waardering
 • Profilering
 • Kennisverrijking
 • Vermaak/ leuk
 • Nieuw netwerk

Als bedrijf wilt u natuurlijk de lezer zo betrekken dat hij uiteindelijk uw product of dienst koopt. Ook de online communicatie heeft als doel dit te bevorderen. Hiervoor moet u echter goede content bieden om de lezer aan u te binden. Sluit de content die u – of uw content manager – verspreidt aan op de beweegreden van uw ontvangers?

5 soorten boodschappers

Online content die aansluit bij deze beweegreden verhoogt de loyaliteit van je fans en vrienden. Ik onderscheid hier 5 rollen voor de maker van de content. Door de verschillende rollen te herkennen en toe te passen kunt u effectiever zijn in het gebruik van social media.

 1. De onderwijzer die mensen iets wil leren.
 2. De stadsomroeper die mensen wil informeren.
 3. De entertainer die wil mensen vermaken.
 4. De inspirator die dingen deelt ter inspiratie.
 5. De netwerker die mensen verbindt

Wees bewust van uw rol en maak hiermee uw content aantrekkelijker. Goede content is vaak een combinatie van de verschillende rollen.

De onderwijzer
De onderwijzer geeft uitleg over hoe iets werkt. Bijvoorbeeld: Hoe richt je de nieuwe tijdlijn van Facebook in?

De stadsomroeper
De stadsomroeper deelt bepaalde feiten en informatie die een nieuwswaarde hebben. Vaak zijn de berichten die de stadsomroeper verspreidt tijdsgebonden. Bijvoorbeeld: Vandaag verandert Google zijn privacy voorwaarden.

De entertainer
Verpakt een boodschap met humor. Vaak werkt beeld / video goed voor de entertainer.

Social media explained

De inspirator
Brengt toekomstbeelden die energie geven. Verhalen waarbij de lezer zich uitgenodigd voelt om beter te worden, sneller te gaan en succesvol te worden. De lezer kan het opgeroepen beeld bijna zien, proeven, ruiken en voelen en wil dit ook. Bijvoorbeeld : een succesvolle ondernemer met een goed verhaal. Bekijk Danny Mekic op TedX Amsterdam over zijn weg naar het ondernemen.

De netwerker
De netwerker verbindt mensen aan elkaar waarvan hij verwacht dat ze elkaar nodig hebben. Een van mijn volgers op Twitter is @QuirineV. Volg haar. Zij brengt vaak een vraag naar een antwoord. Mensen die zoeken naar ‘kopers voor een appartement’, ‘nieuwe schaatsen’, ‘bepaalde kennis’ of ‘een nieuwe medewerker’. QuirineV denkt actief mee en wijst mensen op bepaalde berichten als zij denkt dat het relevant is voor hen.

Hoe zit dat bij uw bedrijf?

Denkt u actief na over de soorten content die u verspreidt? Leert u uw lezers iets nieuws, weet u te informeren, te entertainen en te inspireren?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *