Disclaimer | Privacy | Copyright

Disclaimer
De gegevens op deze website zijn uitsluitend bestemd ter algemene informatie.
Aan de informatie die op deze website wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend.
Roosmarijn.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik
van de op deze website verstrekte informatie of van links naar websites van derden.

Privacy
Roosmarijn.com gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en informatie volgens de privacywetgeving. Wij gebruiken uw gegevens enkel voor de doeleinden waarmee u de informatie heeft verstrekt. Roosmarijn.com behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd.

Copyright
Roosmarijn.com behoudt zich het auteursrecht voor betreffende de via de internetsite van Roosmarijn.com verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op de site van Roosmarijn.com mag zonder schriftelijke toestemming van Roosmarijn.com openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.